CROCE DI BETLEMME


  • 2003/04 | Església de Betlem - Barcelona
  • 2004 | Església de Santo Tomás de Aquino - Barcelona
  • 2005 | Cova de Sant Ignasi de Loyola - Manresa
  • 2006 | Basílica Nossa Senhora dos Mártires - Lisboa
CROCE DI BETLEMME | BETHLEHEM CROSS | CRUZ DE BELÉN | CREU DE BELEM | CROIX DE BETHLEEM | CRUZ DE BELÉN | BETHLEHEM KREUZ


Your mail for newsletters

in